dinsdag 19 augustus 2014

Romeins wegenonderhoudOp de site aan de Vermeulenstraat is een doorsnede gemaakt van de Romeinse straat, een ‘coupe’ in archeologentaal. De opbouw van de weg is duidelijk te zien : een laag ruwe silexblokken als fundering en daarop verschillende lagen fijner grind. Als de weg teveel versleet, werd er een nieuwe grind laag bovenop gelegd. Het waren dus geen steenplaten; in de streek is geen geschikte steen daarvoor voorhanden, een stenen wegdek zou onbetaalbaar duur geweest zijn. Voor silex en grind daarentegen hoefden de Romeinen niet zo ver te zoeken.
Net zoals moderne wegen lagen ook de Romeinse lichtjes bol, zodat regenwater naar de zijkant kon aflopen. Bij deze weg is ook te zien dat hij oorspronkelijk breder was : aan de kant Vermeulenstraat is hij nog niet volledig blootgelegd, omdat er in de laat-Romeinse tijd overheen gebouwd is. De laatste ophogingen van het wegdek zijn tegenover de oorspronkelijke bedding van de weg dan weer verschoven richting Schuttersgang. Die veranderingen hielden waarschijnlijk verband met de bouw van de 4e-eeuwse stadsmuur. Een gewone straat tussen huizenblokken werd een doorgangsweg direct achter de muur.
De archeologen zijn in het achterste deel van de site aanbeland in de oudste Romeinse lagen. De sporen daar tekenen zich af als vlekken in het lichtgekleurde zand. Opgravingen gaan nooit dieper dan de uitgravingsdiepte nodig voor de geplande nieuwbouw, dus deze oude lagen kunnen maar heel zelden onderzocht worden, meestal zitten ze te diep. Op deze site zal uitzonderlijk ook de periode waarin Tongeren gesticht werd over een grotere oppervlakte onderzocht kunnen worden. Bovendien worden er in deze diepe lagen heel vaak ook sporen gevonden van steentijdnederzettingen. Tongeren was al bewoond lang voor de Romeinen…

Geen opmerkingen: