donderdag 26 juni 2014

Vlakgraving

Bij een opgraving wordt meestal gekozen voor een vlakgraving : dat wil zeggen dat er telkens een horizontale laag afgegraven wordt. Dat vlak wordt dan volledig opgemeten, gefotografeerd, beschreven en onderzocht, en dan wordt er weer een volgende laag afgegraven.
Op die manier gaat een opgraving steeds verder terug in de tijd. Een archeologische site wordt als het ware laag voor laag ‘afgepeld’.
In de Vermeulenstraat wordt deze week de laatste hand gelegd aan een vlak. De grote indeling, die al bekend was, blijft dezelfde : de 4e-eeuwse stadsmuur, met aan de ‘buitenkant’ de gracht en aan de ‘binnenkant’ de straat en de huizen. Maar nu beginnen de eerste duidelijke sporen tevoorschijn te komen van wat er op die plaats stond voor de 4e-eeuwse stadsmuur met zijn gracht gebouwd werden. In de grond zijn overal verkleuringen zichtbaar, die als je goed kijkt plattegronden vormen van kamers. Voor de bouw van de 4e-eeuwse muur stonden hier huizen, die afgebroken zijn toen de muur gebouwd werd. Hier en daar verschijnt al wat meer : een stukje Romeinse vloer, een verbrande plek waar een haard geweest is, een restant van een kelder, een stukje muur, fragmenten van muurschilderingen… Ruim genoeg om alvast nieuwsgierig te worden naar wat het volgende vlak aan het licht zal brengen!
Het opmeten van de sporen op een opgravingsvlak gebeurt digitaal – de tijd dat archeologen dagenlang met meters en tekenplanken rondkropen is voorbij, handmatig tekenen gebeurt alleen nog als het echt niet anders kan. Op de site Vermeulenstraat werkt het studiebureau, Aron bvba, ook met 3D-scanning. Als dat goede resultaten oplevert, zal dat een beeld van de opgraving opleveren zoals we er tot nu toe alleen konden van dromen.

Voor het opmeten worden alle sporen op het vlak ‘ingekrast’ : ze worden met een truweel aangeduid. Aangezien dat inkrassen ervaring vereist om de relaties tussen sporen correct te interpreteren, gebeurt dat wel degelijk handmatig. En op een ingekrast vlak mag vervolgens niemand meer komen behalve degene die de opmeting doet, om de lijnen niet te verstoren. De rest van de ploeg gaat dan niet gezellig in de keet naar het voetbal zitten kijken, maar begint met de vondstverwerking. En dat betekent in eerste instantie : wassen. Voorzichtig wassen, welteverstaan.


Geen opmerkingen: