dinsdag 2 februari 2016

Opgraving Vermeulenstraat: de laatste loodjes.

 

En net als wij in onze laatste bijdrage beweerden dat ook onzichtbare archeologen hard werken, kan iedereen zich er opnieuw van vergewissen dat zichtbare archeologen dat ook doen. Gisteren ging nl. het laatste luik van de Vermeulenstraat IV-opgraving van start. De archeologen onderzoeken deze week het tracé van de Vermeulenstraat zelf, tussen de oude tekenacademie en het stadsarchief. Op deze plek wordt namelijk de doorsteek gerealiseerd tussen de bestaande ondergrondse parking achter de  tekenacademie en de nieuw aangelegde onder het Intra Muros-project. Maar alvorens deze tunnel kan worden gerealiseerd graven de archeologen de laatste vierkante meters op van het bewaarde archeologisch bodemarchief tussen de opgraving Vermeulenstraat III, uitgevoerd onder de huidige parking tussen tekenacademie en stadsarchief door stad Tongeren in 2007-2008, en het onderzoek van Vermeulenstraat IV, uitgevoerd door Aron bvba.

 

Net zoals de ondergrondse parkings dan één continu geheel zullen vormen, kunnen na dit nieuwe onderzoek niet enkel de archeologische plannen en gegevens van deze beide opgravingen aan elkaar worden gekoppeld, maar kunnen in totaal vier opgravingen (Vermeulenstraat I-IV) worden gelinkt. Op die manier krijgen we een uitzonderlijk zicht op de Romeinse stadsontwikkeling in dit centrale deel van Atuatuca Tungrorum. 

Geen opmerkingen: