vrijdag 6 juni 2014

Stadsmuur 4de eeuw

"Het terrein waar nu opgegraven wordt, lag tijdens het grootste deel van de Romeinse tijd midden in de stad", verduidelijkt stadsarcheologe Hadewych Van Rechem. "In de vierde eeuw werd de toestand door de vele invallen van de Germanen zo onveilig, dat de Tongenaren beslisten om een nieuwe stadsmuur te bouwen. Veel kleiner dan de vorige maar wel verdedigbaar." Het is de eerste keer dat er een opgraving gebeurt pal op de 4de-eeuwse muur en dat archeologen kunnen onderzoeken welke impact de bouw van die muur had op de Romeinse stad. "Het is niet niks: een deel van je stad afbreken om het deel dat nog overblijft te verdedigen", vervolgt Van Rechem. De nieuwe muur sneed dwars door de stad. "De Romeinen zijn toen driest tewerk gegaan. Je kan het vergelijken met de aanleg van de Noord-Zuidas in hartje Brussel. De toren op het Vrijthof, die nu overkapt is, hoorde bij deze 4de-eeuwse muur. Vandaar liep de muur achter het koor van de basiliek door naar het noorden. Hij doorsnijdt de site waar nu opgegraven wordt. Eén toren zit net aan de rand van de opgraving, een andere midden erin. Doordat de muur na de Romeinse tijd grondig afgebroken werd om de stenen te recupereren, is er op de opgraving nu helaas niet veel meer te zien dan een puinspoor". De opgravingen lopen nog tot eind van het jaar. Om plunderingen te voorkomen, is de site niet toegankelijk voor bezoekers.

Geen opmerkingen: